Van Biebsearch naar de Bibliotheek op school

Biebsearch studerenBinnen Biebsearch werken de Bibliotheek en het onderwijs nauw samen om leerlingen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Met Biebsearch bundelen we onze krachten op gebied van lezen, informatievaardigheden en mediawijsheid. De naam Biebsearch verdwijnt; we gaan verder onder de vlag van de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school is er voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. De Bibliotheek en de school gaan een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:

  • Geborgd in het beleid: de samenwerking en daarmee de aandacht voor lezen en mediawijsheid is geborgd in het strategisch beleid van de school en de Bibliotheek.
  • Aantrekkelijke leesomgeving: een actuele en gevarieerde leesomgeving in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs.
  • Professionele leesconsulent: een professionele leesconsulent van de Bibliotheek adviseert en ondersteunt de leescoördinator en het team van de school.
  • Lees- en mediaplan: jaarlijk worden er doelen bepaald. De activiteiten om deze doelen te behalen worden vastgelegd in het lees- en mediaplan.
  • Monitoring: ieder jaar worden de resultaten gemeten, waarmee we de doelen in het nieuwe schooljaar bijstellen.

Door deze duurzame samenwerking en structurele aandacht voor taal en mediawijsheid gaan leerlingen meer lezen, worden ze beter in taal, verbeteren de leerresultaten en daarmee vergroten de kansen op een succesvolle schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt.

  knopje Weten wat de Bibliotheek op school voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op! 
  knopje Meer info? Naar de website van de Bibliotheek op school

  • biebsearch1.jpg
  • biebsearch2.jpg
  • biebsearch3.jpg
 

Schoolcatalogus

Links

logo dBos

logo kvl

rijnbrink