foto

Digitale geletterdheid, een 'must' in het VO

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft onlangs zijn advies 'Digitale geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs' uitgebracht. Het advies is gepresenteerd aan het ministerie van OC&W en de aanbevelingen geven aan dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is.

De eerste aanbeveling luidt dat er een nieuw verplicht vak moet ontstaan in de onderbouw van het HAVO en VWO genaamd Informatie & Communicatie. Het vak zal als uitgangspunt basiskennis, vaardigheden en gedrag in de gedigitaliseerde wereld nemen.

Voor de bovenbouw wordt een grondig vernieuwde variant van het vak informatica aangeraden.

Daarnaast dient er flink geïnvesteerd te worden in het opleiden van bekwame docenten die een dergelijk vak zouden kunnen geven.

Het volledige advies vindt u hier.